Dodano dnia: 2022-10-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Stare Zakole, Szkolna 11 (mazowieckie)

Szkolna 11, 05-300, Stare Zakole, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-13
Sygnatura: KM 847/20
Obszar działki: 0,1244 ha
Cena wywołania: 65 987 zł
Cena oszacowania: 87 982 zł
Wadium: 8 799 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Rafał Szymański

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 14B, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 661 302 634 / fax.

Sygnatura: KM 847/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Rafał Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ,Stare Zakole, 05-300 Mińsk Mazowiecki, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z : 1 - Działki gruntu o numerze ew. 122/1 o powierzchni 0,1244ha, 2 - Budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 200,60m2, powierzchni ogólnej 230,80 m2, powierzchni ogólnej podpiwniczenia 36,65m2, ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i podmurówce, bramy stalowej dwuskrzydłowej oraz furty. UWAGA Budynek jest nieoddany do użytku i została wydana decyzja administracyjna nakazująca rozbiórkę budynku mieszkalnego.

Suma oszacowania wynosi 87 982,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 987,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 798,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 63 1090 2590 0000 0001 3401 8816.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika oraz I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Rafał Szymański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rzakta, Mazowiecka (mazowieckie). Działka numer: 301

Mazowiecka, 05-408, Rzakta, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-31
Cena wywołania: 43 206 zł
Cena oszacowania: 64 810 zł

Nieruchomość w miejscowości Petrykozy, Źródlana (mazowieckie)

Źródlana, 96-321, Petrykozy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-21
Cena wywołania: 206 250 zł
Cena oszacowania: 275 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Legionowo, Hubala 4/33 (mazowieckie)

Hubala 4/33, 05-120, Legionowo, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-08
Cena wywołania: 112 050 zł
Cena oszacowania: 149 400 zł