SKANER.com - Rejestracja
Użyj: 8 znaków, 1 wielkiej litery, 1 małej litery, 1 cyfry
Administratorem Twoich danych osobowych jest ICON LAND LLC, z siedzibą w
3901 NW 79th Ave Suite 245 #1733,
Miami 33166
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z platformy SKANER.com, w tym założenia i utrzymywania konta w ramach platformy. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci określone prawa, w tym prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie; prawo do sprostowania tych danych; prawo do ich usunięcia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci praw znajdziesz poniżej, a także w Regulaminie.