Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Kolemczyce, Kolemczyce 3 (lubelskie)

Kolemczyce 3, 22-145, Kolemczyce, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: Km 1620/21
Obszar działki: 0,28 ha
Cena wywołania: 2 109 zł
Cena oszacowania: 2 812 zł
Wadium: 282 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Chełmie

Agata Styk-Świć

Kancelaria Komornicza, Szymanowskiego 3,  Chełm,   22-100 Chełm

tel. 82 569 90 94 / fax. 

Sygnatura: Km 1620/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Agata Styk-Świć Kancelaria Komornicza nr VII w Chełmie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1620/21 w dniu 19-09-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm, sala 3, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest **********  położonej przy  ,Kolemczyce,  22-175 Dorohusk, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  Al. Żołnierzy I AWP 16, Chełm, 22-100 Chełm)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1C/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość, która licytowana jest co do udziału dłużnika **** ******** położona jest w południowej części miejscowości Kolemczyce, gmina Dorohusk, pow. chełmski w rejonie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, terenów rolnych. Nieruchomość położona przy granicy z Ukrainą w pobliżu rzeki Bug. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka o nr ewid. 148 o pow. 0,28 ha, tj. 2800 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 114,00 m2 oraz zabudową gospodarczą w gospodarstwie rolnym. Działka nr 148 w kształcie prostokątnym, teren konfiguracji płaskiej. Działka stanowi grunty rolnezabudowane, grunty orne. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy oraz dwa budynki gospodarstwa rolnego i dwa budynki gospodarcze tworzące siedlisko. Dojście do domu utwardzone – chodnik betonowy. Działka ogrodzona siatką metalową na podmurówce betonowej. Brama wjazdowa i furtka stalowe otwierane ręcznie. Na działce teren częściowo porośnięty drzewami owocowymi, drzewami iglastymi. Teren w większości użytkowany, w niewielkiej części za budynkiem stodoły zakrzaczony. Działka wyposażona w elementy infrastruktury sieci energetycznej napowietrznej tj. słup sieci elektrycznej przy granicy z działką, studnia głębinowa, kanalizacyjna (szambo przydomowe)

Suma oszacowania wynosi 2 812,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 109,38 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 281,25 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Chełmie ul. Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego16, 22-100  Chełm. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas 15 1600 1462 1858 1112 0000 0005.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Agata Styk-Świć

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Różaniec Pierwszy, Różaniec Pierwszy (lubelskie). Działka numer: 1690

Różaniec Pierwszy, 23-420, Różaniec Pierwszy, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 25 500 zł
Cena oszacowania: 34 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Lublin, Niezapominajki 62 (lubelskie)

Niezapominajki 62, 20-516, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-06
Cena wywołania: 86 250 zł
Cena oszacowania: 115 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Drelów, Dworska 11 (lubelskie)

Dworska 11, 21-570, Drelów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-26
Cena wywołania: 119 700 zł
Cena oszacowania: 159 600 zł