Dodano dnia: 2022-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Pierwsze 1 (wielkopolskie)

Piotrowo Pierwsze 1, 64-020, Piotrowo Pierwsze, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-31
Sygnatura: Km 2557/19
Obszar działki: 21438 m2
Cena wywołania: 1 764 742 zł
Cena oszacowania: 2 352 990 zł
Wadium: 235 299 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kościanie

Piotr Rozmiarek

Kancelaria Komornicza, Szczepanowskiego 13/15, Kościan, 64-000 Kościan

tel. 65 555 50 02 / fax.

www.komornik.koscian.pl

Sygnatura: Km 2557/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie z siedzibą przy Pl. Niezłomnych 2, 64-000 Kościan, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Piotrowo Pierwsze , 64-020 Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1K/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 31/35 o powierzchni 21438 m2, położona w miejscowości Piotrowo Pierwsze, gmina Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/xxxxxxxx/8. Działka nr 31/35 o kształcie nieregularnym i płaskim terenie położona przy drodze utwardzonej asfaltem, sąsiedztwo stanowi zabudowa siedliskowa oraz działki uprawiane rolniczo oraz trasa szybkiego ruchu S5. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Media w zasięgu: prąd, woda, telekomunikacja, brak kanalizacji sanitarnej - szambo. Teren nieruchomości składa się z działki zabudowanej budynkiem o funkcji hotelowej, budynkiem gospodarczym oraz w części zagospodarowana w zieleń i porośnięta drzewami. Teren z frontu utwardzony asfaltem - widoczne ubytki. Teren działki nieużytkowany od kilku lat, porośnięty, nieuporządkowany, zdewastowany. Budynek hotelowy: w zabudowie wolnostojącej, w części parterowy z poddaszem użytkowym, w części piętrowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w 1972 roku o powierzchni użytkowej 1530,74 m2. Budynek funkcjonalnie podzielony na część gastronomiczną na parterze, część biurowo-socjalną na poddaszu oraz część hotelową w części piętrowej. Budynek w złym stanie technicznym po spaleniu, brakuje elementów budynku. okien, drzwi, ściany zniszczone, dach częściowo zawalony, spalony. Budynek nie nadaje się do użytkowania. Budynek gospodarczy: w zabudowie wolnostojącej, parterowy, z dachem jednospadowym, budowany w latach 70-tych w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 66,60 m2. Do budynku dobudowana wiata. Brak uzbrojenia technicznego w budynku.

Suma oszacowania wynosi 2 352 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 764 742,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 235 299,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0416 4450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 16:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie natomiast z art. 106c ustawy o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika.

 

Informacje na temat licytacji są dostępne również na stronie www.komornik.koscian.pl

Komornik Sądowy

Piotr Rozmiarek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Margonin Łęg, Margonin Łęg (wielkopolskie). Działka numer: 141

Margonin Łęg, 64-820, Margonin Łęg, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-03
e-licytacja
Cena wywołania: 25 932 zł
Cena oszacowania: 38 900 zł

Nieruchomość w miejscowości Batorowo, Widok 14 (wielkopolskie)

Widok 14, 62-080, Batorowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-10
Cena wywołania: 686 250 zł
Cena oszacowania: 915 000 zł

Grunt w miejscowości Poznań, Wieruszowska (wielkopolskie). Działka numer: 38/11

Wieruszowska, 60-164, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-08
Cena wywołania: 72 000 zł
Cena oszacowania: 144 000 zł