Dodano dnia: 2022-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ostróda, 3 Maja 8 (warmińsko-mazurskie)

3 Maja 8, 14-100, Ostróda, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-26
Obszar działki: 0,0927 ha+0,0011 ha+ 1,0397 ha
Cena wywołania: 2 654 775 zł
Cena oszacowania: 3 539 700 zł
Wadium: 353 970 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2023 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie, mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika **** ******** położonych 14-100 Ostróda, ul. 3 Maja 8, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: EL1O/xxxxxxxx/7 oraz EL1O/xxxxxxxx/7:
- nieruchomość komercyjna przy ul. 3 Maja 8 w Ostródzie - budynki biurowe, warsztatowe, garażowe oraz plac manewrowy  - z prawem użytkowania wieczystego działek nr:
- 615/1  o powierzchni 0,0927 ha (KWEL1O/xxxxxxxx/7)
- 156/3  o powierzchni 0,0011 ha (KWEL1O/xxxxxxxx/7)
- 155/2 o powierzchni 1,0397 ha (KWEL1O/xxxxxxxx/7)
Działka nr 615/1 zabudowana budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 517,20 m2. Budynek z 1975 r., w części warsztatowej jednokondygnacyjny, w części biurowo-socjalnej dwukondygnacyjny, usytuowany na działce nr 615/1 (75%) i częściowo na działce 155/2 (25%). Media: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, własne CO - piec na paliwo stałe.
Działka nr 156/3 zabudowana połową budynku portierni o pow. 18,90 m2. Druga połowa budynku portierni znajduje się na działce nr 155/2. Media: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, CO z budynku biurowego.
Działka nr 155/2 zabudowana budynkiem biurowym o pow. użytkowej 860,41 m2, połową budynku portierni o pow. użytkowej 18,90 m2, częścią budynku warsztatowego o pow. użytkowej 517,20 m2, budynkiem garażowym 8-stanowiskowym o pow. użytkowej 401,10 m2, budynkiem warsztatowo-garażowym o pow. użytkowej 354,45 m2, budynkiem socjalnym o pow. użytkowej 46 m2, częścią budynku garażowego o pow. użytkowej 41,90 m2, wiatą o pow. użytkowej 237,43 m2, budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 60,00 m2. Budynek biurowy wybudowany w 1974 r. w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny. Media: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teleinformatyczna, CO - piec gazowy dwufunkcyjny w piwnicy. Teren nieruchomości ogrodzony, nawierzchnia placu utwardzona - asfaltowa, płyty betonowe z instalacją oświetleniową.
Działki 615/1, 156/3 i 155/2 (własność Gminy Miejskiej Ostróda) o łącznej pow. 11 335,39 m2 przylegają do siebie i stanowią całość gospodarczą. Działki 615/1, 156/3 i 155/2 sprzedawane są łącznie.
    Suma oszacowania działek nr 615/1, 156/3 i 155/2 wynosi 3 539 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 654 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 353 970,00 zł.
    Rękojmia powinna być złożona do dnia 25 stycznia 2023 r. - w gotówce lub na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737, w tytule podając: "Km 11456/13 rękojmia"
    Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ostróda, Czarnieckiego 19/5 (warmińsko-mazurskie)

Czarnieckiego 19/5, 14-100, Ostróda, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 182 625 zł
Cena oszacowania: 243 500 zł