Dodano dnia: 2021-12-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, ul. Skarbka z Gór 51D/19 (mazowieckie)

ul. Skarbka z Gór 51D/19, 03-287, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-15
Sygnatura:  KM 777/21
Powierzchnia: 47,40 m2
Cena wywołania: 276 225 zł
Cena oszacowania: 368 300 zł
Wadium: 36 830 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

Ewelina Polkowska

Kancelaria Komornicza, WILEŃSKA 14B, WARSZAWA,  03-414 WARSZAWA

tel. 22 100 45 14 / fax. 22 100 45 42

Sygnatura: KM 777/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Ewelina Polkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 WARSZAWA, pokój 215,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ********* ******* położonego przy Skarbka z Gór 51D/19, 03-287 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Slidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 368 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 88 1020 1042 00008402 0359 8570.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Terespolska 15A, WARSZAWA, 03-813  WARSZAWA.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Ewelina Polkowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Żeglugi Wiślanej 1/87 (mazowieckie)

Żeglugi Wiślanej 1/87, 03-043, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-15
Cena wywołania: 193 946 zł
Cena oszacowania: 258 595 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, ul. Parkowa 19 (mazowieckie)

ul. Parkowa 19, 00-759, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-06-29
Cena wywołania: 132 000 zł
Cena oszacowania: 176 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Grzybowska 61/G63 (mazowieckie)

Grzybowska 61/G63, 00-844, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-06-01
Cena wywołania: 34 800 zł
Cena oszacowania: 46 400 zł