Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Międzynarodowa 32/34A/52 (mazowieckie)

Międzynarodowa 32/34A/52, 03-922, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-10
Sygnatura:  Km 12/20
Powierzchnia: 44,58 m2
Cena wywołania: 208 125 zł
Cena oszacowania: 277 500 zł
Wadium: 27 750 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Pietrzyk

Kancelaria Komornicza, Murmańska 11,  Warszawa,   04-203 Warszawa

tel. 534 510 438, 508 684 608 / fax. 

Sygnatura: Km 12/20

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 10.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Międzynarodowa 32/34A/52, 03-922 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 5/8 w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Międzynarodowej 32/34a lok. 52 stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 44,58 m2, położony na piątym piętrze tj.szóstej kondygnacji składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  17.08.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 277 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 125,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 750,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Pietrzyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Warszawa, Arkuszowa (mazowieckie). Działka numer: 2

Arkuszowa, 01-934, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-08-17
Cena wywołania: 417 750 zł
Cena oszacowania: 557 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Pełczyńskiego 32c/G (mazowieckie)

Pełczyńskiego 32c/G, 01-471, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-11-28
Cena wywołania: 20 340 zł
Cena oszacowania: 27 120 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Fałata 2/54 (mazowieckie)

Fałata 2/54, 02-534, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-09
Cena wywołania: 1 028 025 zł
Cena oszacowania: 1 370 700 zł