Dodano dnia: 2023-08-25

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Macedońska 6/34 (małopolskie)

Macedońska 6/34, 30-638, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-16
Sygnatura: KM 1602/18
Powierzchnia: 48,04 m2
Cena wywołania: 276 350 zł
Cena oszacowania: 368 467 zł
Wadium: 36 847 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Grzegorz Nazim

Kancelaria Komornicza, Ślusarska 8, Kraków, 30-701 Kraków

tel. 122941832 / fax. 122941832

Sygnatura: KM 1602/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Grzegorz Nazim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala D-48, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Macedońska 6/34, 30-638 Kraków, dla którego SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny położony w Krakowie przy ul. Macedońskiej 6/34, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 48,04 m2 Nieruchomość ta posiada założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/xxxxxxxx/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie

Suma oszacowania wynosi 368 467,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276 350,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 36 846,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w  formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 05 2490 0005 0000 4530 2631 6383.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
02.10.2023 12:00 - 12:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Nazim

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Centrum B 9/83a (małopolskie)

Centrum B 9/83a, 31-928, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
Cena wywołania: 212 250 zł
Cena oszacowania: 283 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Bohaterów Września 1B/5U (małopolskie)

Bohaterów Września 1B/5U, 31-964, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 269 250 zł
Cena oszacowania: 359 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Sw. Kingi 8/34 (małopolskie)

Sw. Kingi 8/34, 30-528, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-10
Cena wywołania: 127 667 zł
Cena oszacowania: 191 500 zł