Dodano dnia: 2023-08-05

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Centrum B 9/83a (małopolskie)

Centrum B 9/83a, 31-928, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-28
Powierzchnia: 49,29 m2
Cena wywołania: 212 250 zł
Cena oszacowania: 283 000 zł
Wadium: 28 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 

Kraków, dnia 4.08.2023

Kurator Kanc.Kom.Sąd.przy Sądzie Rej.dla Krakowa-Now.Huty w Krakowie M.Baradzieja-Kom.Sąd.Łukasz Puścizna
Kanc.Kom.nr II w Krakowie
Kancelaria Komornicza 31-564 Kraków, al.  Pokoju 78/407
tel.: 124141961 124140651, fax: 124140653, ,  email: krakow11@komornik.pl
konto: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001
Sygn. akt Km 2730/12

OBWIESZCZENIE

Kurator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Mariana Baradzieja - Komornik Sądowy Łukasz Puścizna zawiadamia, na podstawie art.953 kpc. w zw.art.955 kpc., że w dniu 28 września 2023 r., o godz.14.00, s.nr C-116, w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, os.Centrum B 9/83a (lokal mieszkalny o pow.49,29 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położony na VII piętrze/VII) stanowiącej własność dłużników:

***************

posiadającej założoną o numerze: KR1P/xxxxxxxx/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 283.000,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj.kwotę 212.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę 28.300,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek Komornika: 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 21 września 2023 r., w godz.13.30-13.45 w miejscu jej położenia. Elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta sprawy zostaną przedłożone w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie na dwa tygodnie przed terminem licytacji, do sygn.akt I Co 159/16/N, gdzie możliwe będzie przeglądanie protokołu opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                                             Kurator Kancelarii

                                                                                                                      Komornik Sądowy Łukasz Puścizna

                                                                                                                

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Gromadzka 10 (małopolskie). Działka numer: 207

Gromadzka 10, 30-714, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 223 242 zł
Cena oszacowania: 297 656 zł

Dom w miejscowości Kraków, Korepty 2a (małopolskie). Działki numer: 25/3, 25/5

Korepty 2a, 30-864, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-20
Cena wywołania: 52 765 zł
Cena oszacowania: 79 148 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Prądnicka 58/75 (małopolskie)

Prądnicka 58/75, 30-002, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
e-licytacja
Cena wywołania: 342 492 zł
Cena oszacowania: 456 656 zł