Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Kłodzko, Stanisława Wyspiańskiego 75/3 (dolnośląskie)

Stanisława Wyspiańskiego 75/3, 57-300, Kłodzko, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura:  Km 2193/20
Powierzchnia: 38,52 m2
Cena wywołania: 32 250 zł
Cena oszacowania: 43 000 zł
Wadium: 4 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Andrzej Suszycki

Kancelaria Komornicza, Okrzei 11,  Kłodzko,   57-300 Kłodzko

tel. 74640743 / fax. 746400743

Sygnatura: Km 2193/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kłodzku Andrzej Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-08-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy B.Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 129,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******** położonej przy  UL. WYSPIAŃSKIEGO 75/3, 57-300 KŁODZKO , dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. B. Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony pod adresem Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 75/3. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 27m2 (kuchnia-10m2 oraz pokój-17m2). Usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku. W skład lokalu wchodzi: pokój, kuchnia. Brak łazienki i WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,30m2 oraz komórka na podwórzu o pow. 8,22 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 38,52 m2. Lokal w stanie technicznym do remontu. Z własnością lokalu związany jest udział 16/100 w nieruchomości wspólnej KW nr SW1K/xxxxxxxx/4. Operat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w kancelarii pon.-pt. godz. 8.00-15.00.

Suma oszacowania wynosi 43 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. B.Getta 15, Kłodzko, 57-300  Kłodzko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Andrzej Suszycki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kłodzko, Zamiejska 26/3 (dolnośląskie)

Zamiejska 26/3, 57-300, Kłodzko, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-15
Cena wywołania: 89 333 zł
Cena oszacowania: 134 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kłodzko, Spółdzielcza 51/9 (dolnośląskie)

Spółdzielcza 51/9, 57-300, Kłodzko, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-23
Cena wywołania: 221 025 zł
Cena oszacowania: 294 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Kłodzko, dr. Janusza Korczaka 8/2 (dolnośląskie)

dr. Janusza Korczaka 8/2, 57-300, Kłodzko, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-08-22
Cena wywołania: 80 000 zł
Cena oszacowania: 120 000 zł