Dodano dnia: 2023-07-24

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Sztormowa 2A/1 (pomorskie)

Sztormowa 2A/1, 80-335, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-05
Sygnatura: Km 15/21
Powierzchnia: 42,20 m2
Cena wywołania: 373 500 zł
Cena oszacowania: 498 000 zł
Wadium: 49 800 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Krystian Pstrong

Kancelaria Komornicza, Staszica 6/1, Gdańsk, 80-262 Gdańsk

tel. (58) 506-54-00 / fax. (58) 340-4554

Sygnatura: Km 15/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

     
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2023 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku budynek A sala A68, 80-126 Gdańsk przy ul. Piekarniczej 10 odbędzie się pierwsza licytacja przysługującego dłużniczce *********** ograniczonego prawa rzeczowego- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku mieszkalnego z 5 kondygnacjami naziemnymi oraz jedną kondygnacją podziemną w 80-335 Gdańsku, ul. Sztormowa 2A/1 znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Żabianka”. Na układ funkcjonalny lokalu składają się 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC oraz przedpokój. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,20 m2, a standard jego wykończenia jest przeciętny. Dla lokalu  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1G/xxxxxxxx/6. Dla nieruchomości gruntowej na której usytuowany jest budynek z wycenianym lokalem, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/xxxxxxxx/1.
    Suma oszacowania wynosi 498 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:
Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 28 12405400 1111 0010 4744 2387 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

    Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w godzinach urzędowania w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Krystian Pstrong

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Konrada Korzeniowskiego 22b/2 (pomorskie)

Konrada Korzeniowskiego 22b/2, 80-508, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 37 955 zł
Cena oszacowania: 50 607 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Turkusowa 2/5 (pomorskie)

Turkusowa 2/5, 80-022, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 186 750 zł
Cena oszacowania: 249 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Perłowa 4/7 (pomorskie)

Perłowa 4/7, 80-024, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 187 500 zł
Cena oszacowania: 250 000 zł