Dodano dnia: 2023-01-16

Miejsce postojowe w miejscowości Witnica, Traugutta (lubuskie)

Traugutta, 66-460, Witnica, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-03
Sygnatura: Km 993/21
Powierzchnia: 22 m2
Cena wywołania: 9 825 zł
Cena oszacowania: 13 098 zł
Wadium: 1 310 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Paweł Żurawski

Kancelaria Komornicza, ul. Franciszka Walczaka 20A,  Gorzów Wielkopolski,   66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 782 21 16 / fax. 95 782 21 17

Sygnatura: Km 993/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 03.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

garażu  położonego przy  ul. Traugutta , 66-460 Witnica, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chopina 52 bl. 15, Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/xxxxxxxx/9.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  10.03.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 13 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 825,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 310,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Żurawski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Maczków, Maczków (lubuskie). Działki numer: 5/5, 5/6

Maczków, 69-108, Maczków, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 142 933 zł
Cena oszacowania: 214 400 zł

Dom w miejscowości Chlebowo, Chlebowo 167 (lubuskie). Działka numer: 778/7

Chlebowo 167, 66-620, Chlebowo, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 84 525 zł
Cena oszacowania: 112 700 zł

Dom w miejscowości Otyń, Bolesława Chrobrego 4 (lubuskie). Działka numer: 359

Bolesława Chrobrego 4, 67-106, Otyń, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 166 125 zł
Cena oszacowania: 221 500 zł