Dodano dnia: 2022-12-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Cybernetyki 3/Garaż -2/86 (mazowieckie)

Cybernetyki 3/Garaż -2/86, 02-677, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-03
Sygnatura: Km 1194/20
Cena wywołania: 24 996 zł
Cena oszacowania: 33 329 zł
Wadium: 3 333 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Marcin Osiczko

Kancelaria Komornicza, Nałęczowska 33, Warszawa, 02-922 Warszawa

tel. 22 112 01 51 / fax. 22 112 01 55

Sygnatura: Km 1194/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Marcin Osiczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-02-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy ul. Ogrodowa 51a, 00-873 Warszawa, pokój 303, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika **** ******** położonego przy ul. Cybernetyki 3/Garaż -2, 02-677 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Udział 36294/2927700 w nieruchomości tj. lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość (garaż) tj. prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 86 oraz prawa do wyłącznego korzystania z pomieszczenia pomocniczego nr K73

Suma oszacowania wynosi 33 329,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 996,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 332,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Warszawie 65 1020 1026 0000 1602 0203 6564.  

 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
26.01.2023 12:00 - 15:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: ul. Ogrodowa 51a, Warszawa, 00-873 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marcin Osiczko

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Zwierzyniecka 13/31 (mazowieckie)

Zwierzyniecka 13/31, 00-719, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-08
Cena wywołania: 282 750 zł
Cena oszacowania: 377 000 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Aleksandra Zelwerowicza 34 (mazowieckie). Działka numer: 55

Aleksandra Zelwerowicza 34, 02-928, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-10
Cena wywołania: 972 000 zł
Cena oszacowania: 1 295 999 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 18/G-1 (mazowieckie)

Aleja Rzeczypospolitej 18/G-1, 02-954, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-02-10
e-licytacja
Cena wywołania: 36 375 zł
Cena oszacowania: 48 500 zł