Dodano dnia: 2023-01-17

Miejsce postojowe w miejscowości Gdynia, Myśliwska 4/19,19A,22,22a23,23a (pomorskie)

Myśliwska 4/19,19A,22,22a23,23a, 81-572, Gdynia, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-10
Sygnatura: Km 322/16
Powierzchnia: 1.118,48 m2
Cena wywołania: 69 750 zł
Cena oszacowania: 93 000 zł
Wadium: 9 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Ewa Zamiela

Kancelaria Komornicza, Chylońska 130 A,  Gdynia,   81-021 Gdynia

tel. 531033077 / fax. 

Sygnatura: Km 322/16
 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Ewa Barbara Zamiela na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2023 r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę pod adresem Pl. Konstytucji 5, 81-969 GDYNIA w sali nr  206, odbędzie się pierwsza licytacja udziału o wielkości 13.449/100.00 części w nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej stanowiącej halę garażową o powierzchni użytkowej 1.118,48 m2, składającą się z 40 miejsc postojowych i 22 przynależnych pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem jaki posiada cała nieruchomość lokalowa w nieruchomości wspólnej w wysokości 1802/10000 części,   położonej  pod adresem: 81-572 Gdynia, Myśliwska 4, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/xxxxxxxx/1. Są to 3 podwójne, zastawne (zależne) miejsca postojowe o numerach: 19 i 19A, 22 i 22A, 23 i 23A.
Suma oszacowania wynosi 93 000,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 69 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 36 20300045 1110 0000 0362 7160
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gdyni protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: VII1 Co 408/20 (VII Co 2260/16)).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Ewa Zamiela

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Narcyzowa 8/36 (pomorskie)

Narcyzowa 8/36, 81-653, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 240 000 zł
Cena oszacowania: 320 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Wielkopolska 25/1 (pomorskie)

Wielkopolska 25/1, 81-552, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 523 500 zł
Cena oszacowania: 698 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Partyzantów 34/16 (pomorskie)

Partyzantów 34/16, 81-422, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 291 750 zł
Cena oszacowania: 389 000 zł