Dodano dnia: 2023-07-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Gdańsk, Królewskie Wzgórze 19/5 (pomorskie)

Królewskie Wzgórze 19/5, 80-283, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: Km 1169/21
Cena wywołania: 24 600 zł
Cena oszacowania: 32 800 zł
Wadium: 3 280 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Północ w Gdańsku

Alina Siemieniuk-Rassmus

Kancelaria Komornicza, ul. Kilińskiego 7/B, Gdańsk, 80-452 Gdańsk

tel. (58) 32-23-147 / fax. 

Sygnatura: Km 1169/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Alina Siemieniuk-Rassmus na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1066 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę w Gdańsku przy  Piekarniczej 10 w sali nr  A68, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA udziału 1/34 stanowiącego własność *********** w nieruchomości niemieszkalnej - hali garażowej - położonej 80-283 Gdańsk, ul.Królewskie Wzgórze 19, dla której Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą  nr KW GD1G/xxxxxxxx/7. Przedmiotem licytacji jest miejsce postojowe nr 5 na poziomie hali garażowej.


Egzekucja prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w zakresie udziałów ************

Suma oszacowania wynosi 32 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 600,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas SA 18 16001114 1825 9578 3000 0004 z dopiskiem: "rękojmia na nieruchomość KW GD1G/xxxxxxxx/7 do sprawy Km 1169/21" najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Za dzień złożenia rękojmi przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy komornika lub datę przyjęcia środków w kasie kancelarii. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem. Można też w tym terminie przeglądać w kancelarii komornika (w godzinach otwarcia kancelarii) dokumentację związaną z licytowaną nieruchomością. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Alina Siemieniuk-Rassmus

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Związkowa 6B/7 (pomorskie)

Związkowa 6B/7, 80-057, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 245 250 zł
Cena oszacowania: 327 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Gospody 18B/3 (pomorskie)

Gospody 18B/3, 80-340, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-19
Cena wywołania: 438 750 zł
Cena oszacowania: 585 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Świętojańska 59 (pomorskie)

Świętojańska 59, 80-840, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 4 870 800 zł
Cena oszacowania: 6 494 400 zł