Dodano dnia: 2021-09-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Myśliszów, ul. Polna (dolnośląskie). Działki numer: 438/2, 438/3, 438/4, 438/7

ul. Polna, 58-262, Myśliszów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Sygnatura: Km 232/20
Obszar działki: 1256 m2 + 1248 m2 + 1488 m2
Cena wywołania: 86 003 zł
Cena oszacowania: 308 970 zł
Wadium: 30 897 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Paweł Wilk

Kancelaria Komornicza, ul. Wrocławska 35, Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów

tel. 746400229 / fax. 74 633 19 92

Sygnatura: Km 232/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Paweł Wilk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z siedzibą przy ul. Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów, pokój 200, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Myśliszów, 58-262 Ostroszowice, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
1) działka nr 438/2 o powierzchni 1488 m2, wraz z udziałem 1/5 w działce nr 438/7 jako drodze Suma oszacowania wynosi 114.670,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86.002,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.467,00zł. 58-262 Ostroszowice, AM-3, obręb 0013 Ostroszowice, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie; dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/xxxxxxxx/6 (działki 438/2, 438/3, 438/4) i SW1D/xxxxxxxx/1 (działka 438/7 -udział 3/5)

Suma oszacowania wynosi 114 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 002,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 467,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Myśliszów 51,Myśliszów, 58-262 Ostroszowice, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
2) działka nr 438/3 o powierzchni 1248 m2 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 438/7 jako drodze Suma oszacowania wynosi 96.850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72.637,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.685,00zł. 58-262 Ostroszowice, AM-3, obręb 0013 Ostroszowice, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie; dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/xxxxxxxx/6 (działki 438/2, 438/3, 438/4) i SW1D/xxxxxxxx/1 (działka 438/7 -udział 3/5):

Suma oszacowania wynosi 96 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 637,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 685,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Myśliszów ,Myśliszów, 58-262 Ostroszowice, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
3) działka nr 438/4 o powierzchni 1256 m2 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 438/7 jako drodze Suma oszacowania wynosi 97.450,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73.087,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.745,00zł. położonej: 58-262 Ostroszowice, AM-3, obręb 0013 Ostroszowice, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie; dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/xxxxxxxx/6 (działki 438/2, 438/3, 438/4) i SW1D/xxxxxxxx/1 (działka 438/7 -udział 3/5):

Suma oszacowania wynosi 97 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 087,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 745,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 79 1090 2327 0000 0001 3346 8839.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Wilk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rakowice, Rakowice (dolnośląskie). Działka numer: 135

Rakowice, 50-700, Rakowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-06-22
Cena wywołania: 55 500 zł
Cena oszacowania: 74 000 zł

Dom w miejscowości Szymanów, Szybowcowa 6 (dolnośląskie). Działka numer: 56/3

Szybowcowa 6, 55-114, Szymanów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-06-29
Cena wywołania: 518 052 zł
Cena oszacowania: 690 736 zł

Nieruchomość w miejscowości Wałbrzych, Piotra Skargi 34A (dolnośląskie)

Piotra Skargi 34A, 58-300, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-06-13
Cena wywołania: 105 333 zł
Cena oszacowania: 158 000 zł