Dodano dnia: 2022-03-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łęki, Łęki 43 (łódzkie). Działki numer: 662/3, 662/1, 662/2

Łęki 43, 97-425, Łęki, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-29
Sygnatura:  GKm 25/20
Obszar działki: 0,7600 ha
Cena wywołania: 41 250 zł
Cena oszacowania: 55 000 zł
Wadium: 5 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie

Jacek Wojciech Hajdukiewicz

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 17, BEŁCHATÓW,  97-400 NR. RACHUNKU BANKOWEGO: 70102039580000970200658591

tel. 044 635 04 80 / fax. 044 635 04 80

Sygnatura: GKm 25/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Jacek Wojciech Hajdukiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 ,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy Łęki , 97-425 Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 70 1020 3958 0000 9702 0065 8591.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Okrzei 4, 97-400  BEŁCHATÓW.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Wojciech Hajdukiewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tuszyn, Polna 13 (łódzkie). Działka numer: 446

Polna 13, 95-080, Tuszyn, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 255 000 zł
Cena oszacowania: 340 000 zł

Dom w miejscowości Chorki, Chorki 4 (łódzkie). Działki numer: 3, 41

Chorki 4, 99-150, Chorki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 775 125 zł
Cena oszacowania: 1 004 042 zł

Dom w miejscowości Tuszyn, Polna 13 (łódzkie). Działka numer: 446

Polna 13, 95-080, Tuszyn, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 153 000 zł
Cena oszacowania: 204 000 zł