Dodano dnia: 2022-02-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kraków, ul. Pod Pomnikiem (małopolskie). Działki numer: 174/13, 174/14, 174/15, 174/16

ul. Pod Pomnikiem, 30-898, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-28
Sygnatura:  GKM 268/19
Obszar działki: 0,2103 ha
Cena wywołania: 245 426 zł
Cena oszacowania: 368 139 zł
Wadium: 36 815 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Ewa Czuber-Kiełkowicz

Kancelaria Komornicza, Wielicka 42A/B6 , 30-552 Kraków

tel. 12 412 99 14 / fax. 12 418 42 41

Sygnatura: GKM 268/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Ewa Czuber-Kiełkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-03-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-48,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Pod Pomnikiem ,Kraków,  30-898 KRAKÓW, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Krakówprowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca działkę 174/6 (obecnie działki nr 174/13, nr 174/14, nr 174/15, nr 174/16) położona przy ul. Pod Pomnikiem w Krakowie, o łącznej powierzchni 21a03 m2. Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta przylegająca do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. CENA OSZACOWANIA ZAWIERA 23 % VAT.

Suma oszacowania wynosi 368 139,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 245 426,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 813,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
14.03.2022 10:00 - 10:15

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Ewa Czuber-Kiełkowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Chlebiczna 30 (małopolskie). Działka numer: 163

Chlebiczna 30, 30-399, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 401 608 zł
Cena oszacowania: 602 412 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Jar (małopolskie). Działka numer: 151/2

Jar, 30-615, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 169 524 zł
Cena oszacowania: 254 286 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Zakrzowiecka 53/24 (małopolskie)

Zakrzowiecka 53/24, 30-387, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 313 725 zł
Cena oszacowania: 418 300 zł