Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kopaczów, Główna 20/2 (dolnośląskie)

Główna 20/2, 59-921, Kopaczów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-17
Sygnatura:  Kms 441/18
Powierzchnia: 90,0000 m2
Cena wywołania: 87 200 zł
Cena oszacowania: 130 800 zł
Wadium: 13 080 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Monika Jasińska

Kancelaria Komornicza, Boh. Getta 2, Zgorzelec,  59-900 Zgorzelec

tel. (075) 643-59-54 / fax. (075) 643-59-54

Sygnatura: Kms 441/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Monika Jasińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy Główna 20/2, 59-921 Kopaczów, dla której Sąd Rejonowy Zgorzelec Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Poniatowskiego 2, Zgorzelec, 59-900 Zgorzelecprowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 2, na I piętrze budynku wielolokalowego 20 przy ul. Głównej w Kopaczowie. Składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, dwóch pokoi oraz łazienki z wc. Łączna pow. użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą oraz z przynależnościami 90 m2 w tym: 71,20 m2 lokal mieszkalny. Wadium można wpłacać w Kancelarii w godzinach pracy do dnia 14.01.2022 r.

Suma oszacowania wynosi 130 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 87 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank ING 59 1050 1575 1000 0090 6769 5065.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Armii Krajowej 104, Zgorzelec, 59-900  Zgorzelec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Monika Jasińska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Poniatowice, Poniatowice (dolnośląskie). Działka numer: 65/8

Poniatowice, 56-400, Poniatowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 2 373 008 zł
Cena oszacowania: 3 164 010 zł

Grunt w miejscowości Szklarska Poręba, Hutnicza (dolnośląskie). Działka numer: 95/15

Hutnicza, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-22
e-licytacja
Cena wywołania: 43 736 zł
Cena oszacowania: 58 315 zł

Dom w miejscowości Jelenia Góra, Działkowicza 12 (dolnośląskie). Działka numer: 110

Działkowicza 12, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 189 567 zł
Cena oszacowania: 284 350 zł