Dodano dnia: 2022-03-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jawiszowice, Nawsie (małopolskie). Działki numer: 2475/6, 2474/15, 2474/11, 385/4

Nawsie, 32-626, Jawiszowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Sygnatura:  Km 5420/12
Obszar działki: 0,9062 ha
Cena wywołania: 279 272 zł
Cena oszacowania: 418 908 zł
Wadium: 41 892 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

Waldemar Gajkowski

Kancelaria Komornicza, Plac Kościuszki 14, Oświęcim,  32-600 Oświęcim

tel. 501282853 690207873 / fax. 

Sygnatura: Km 5420/12
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z siedzibą przy Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, pokój 206,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ******* **********, ******** ******** położonej przy  ,Jawiszowice,  32-626 Brzeszcze, dla której  (adres: ul.  , Jawiszowice, 32-626 Brzeszczeprowadzi księgę wieczystą o numerze KR1E/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Opis nieruchomości: - działka nr 385/4 o pow. 34a 94m2, która położona przy ul. Nawsie- niezabudowana, płaska, położona bezpośrednio przy drodze publicznej – ul. Nawsie, Użytek/klasa RIVa(grunty orne); - działka nr 2474/11 o pow. 14a 39m2, która położona przy ul. Kobylec, niezabudowana, płaska, kształt regularny foremny zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 15m, położona bezpośrednio przy drodze publicznej – ul. Kobylec,Użytek/klasa RIVa(grunty orne)/0,0845ha, RIVb(grunty orne)/0,0594ha; - działka nr 2474/15 o pow. 17a 55m2, która położona przy ul. Kobylec, niezabudowana, płaska, kształt regularny foremny zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 18 - 21m, położona bezpośrednio przy drodze publicznej – ul. Kobylec, Użytek/klasa RIVa(grunty orne); - działka nr 2475/6 o pow. 23a 74m2, która położona przy ul. Kobylec, niezabudowana, płaska, kształt regularny foremny zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 9 - 13m, położona bezpośrednio przy drodze publicznej – ul. Kobylec, działka częściowo ogrodzona wzdłuż płd. – zach. granicy, Użytek/klasa RIVb(grunty orne)/0,0216ha, RV(grunty orne)/0,2158ha.

Suma oszacowania wynosi 418 908,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 279 272,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 890,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O. w Kętach 77105011131000002262475664.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Rynek Główny 14, Oświęcim, 32-600  Oświęcim.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Waldemar Gajkowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Jawiszowice, Trzciniec 2 (małopolskie). Działka numer: 837/1

Trzciniec 2, 32-626, Jawiszowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 501 656 zł
Cena oszacowania: 752 484 zł