Dodano dnia: 2022-03-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Brzóze Małe, (mazowieckie). Działka numer: 33/5

, 06-225, Brzóze Małe, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-30
Sygnatura:  Km 1896/19
Cena wywołania: 76 405 zł
Cena oszacowania: 101 874 zł
Wadium: 10 188 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

Łukasz Sakowski

Kancelaria Komornicza, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. 297170617 / fax. 297170617

Sygnatura: Km 1896/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Łukasz Sakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z siedzibą przy ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz, pokój sala nr 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** **** położonej przy  ,działka nr 33/5 Brzóze Małe,  06-225 Rzewnie, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Świerkowa 7, Przasnysz, 06-300 Przasnysz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka o nr 33/5 położona: 06-225 Rzewnie, Brzóze Małe, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1P/xxxxxxxx/8 . Przeznaczenie gospodarcze działka nr 33/5 - teren przeznaczony pod usługi turystyczne, zabudowę letniskową i wody śródlądowe. Suma oszacowania działki nr 33/5 wynosi 101 874,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 405,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 187,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Ostrołęka 92 10203802 0000 1702 0052 3183 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 27.05.2022r.

Suma oszacowania wynosi 101 874,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 405,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 187,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/OSTROŁĘKA 92 10203802 0000 1702 0052 3183.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Świerkowa 7, Przasnysz, 06-300  Przasnysz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Sakowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Różan, Gdańska 6D/27 (mazowieckie)

Gdańska 6D/27, 06-230, Różan, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 164 550 zł
Cena oszacowania: 219 400 zł

Grunt w miejscowości Radziejowice Parcel, Radziejowice Parcel (mazowieckie). Działka numer: 2/5

Radziejowice Parcel, 96-325, Radziejowice Parcel, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 1 958 667 zł
Cena oszacowania: 2 938 000 zł

Dom w miejscowości Cegłów, Cegłów (mazowieckie). Działka numer: 659/1

Cegłów, 05-319, Cegłów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-31
Cena wywołania: 153 613 zł
Cena oszacowania: 230 420 zł