Dodano dnia: 2021-11-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Brudzeń Mały, Brudzeń Mały 21 (mazowieckie). Działka numer: 228/5

Brudzeń Mały 21, 09-414, Brudzeń Mały, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-09
Sygnatura: Km 1078/17
Obszar działki: 0,3637 ha
Cena wywołania: 53 355 zł
Cena oszacowania: 71 140 zł
Wadium: 7 114 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Maciej Czyż

Kancelaria Komornicza, KOŚCIUSZKI 8, PŁOCK, 09-400 Płock

tel. 242620860 / fax. 24 2760763

Sygnatura: Km 1078/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2021 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10 b, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Brudzeń Mały, 09-414 Brudzeń Duży, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działka 228/5 położona jest w centralnej części obrębu. Dojazd do działki od południa i wschodu drogami gruntowymi (działki drogowe nr 77 i 132). Działka w kształcie wieloboku z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Działka niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą. Od południowego-wschodu działka przylega do rowu. Działka usytuowana w odległości ok 2,8 km od miejscowości gminnej Brudzeń Duży oraz ok 2,2 km od drogi wojewódzkiej 559. W sąsiedztwie tereny rolne i zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa. Teren uzbrojony w prąd i wodociąg.

Suma oszacowania wynosi 71 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 355,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 114,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 90 16001462 1831 2959 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Maciej Czyż

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Maków Mazowiecki, Ciechanowska 3F/34 (mazowieckie)

Ciechanowska 3F/34, 06-200, Maków Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-20
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł

Dom w miejscowości Krzyżewo-Marki, Krzyżewo-Marki (mazowieckie). Działka numer: 29/1

Krzyżewo-Marki, 06-232, Krzyżewo-Marki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 147 600 zł
Cena oszacowania: 221 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Pruszków, Majowa 12/10 (mazowieckie)

Majowa 12/10, 05-800, Pruszków, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 155 000 zł