Dodano dnia: 2022-04-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Brodzica, Brodzica (lubelskie). Działka numer: 50/2

Brodzica, 22-500, Brodzica, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-20
Sygnatura: KM 1444/18
Obszar działki: 0,3721 ha
Cena wywołania: 3 199 zł
Cena oszacowania: 4 266 zł
Wadium: 427 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

Beata Kamińska

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 4, Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów

tel. 846 965 785 / fax. 846 965 785

Sygnatura: KM 1444/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-06-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy gm. Hrubieszów ,Brodzica, 22-500 Hrubieszów, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna w skład, której wchodzi działka gruntu nr 50/2 o powierzchni 0,3721 ha położona w msc. Brodzica, gm. Hrubieszów posiadająca założoną księgę wieczystą o nr ZA1H/xxxxxxxx/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZOWIE. stanowiącej własność dłużnika **** ***. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4.266,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 3.199,50-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 426,60-zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce.

Suma oszacowania wynosi 4 266,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 199,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 426,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 54 1600 1462 1886 1890 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 06:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Beata Kamińska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Biała Podlaska, Augusta Fieldorfa 32/44 (lubelskie)

Augusta Fieldorfa 32/44, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 192 075 zł
Cena oszacowania: 256 100 zł

Grunt w miejscowości Jastków, Jastków 109A (lubelskie). Działka numer: 22/2

Jastków 109A, 21-002, Jastków, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-28
Cena wywołania: 233 883 zł
Cena oszacowania: 350 825 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Mełgiewska 7-9/3/22a (lubelskie)

Mełgiewska 7-9/3/22a, 20-210, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 97 275 zł
Cena oszacowania: 129 700 zł