Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ząbkowice Śląskie, ul. Kamieniecka 40 (dolnośląskie). Działka numer: 24

ul. Kamieniecka 40, 57-200, Ząbkowice Śląskie, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-05
Sygnatura:  GKm 41/20
Obszar działki: 4,8694 ha
Cena wywołania: 250 500 zł
Cena oszacowania: 334 000 zł
Wadium: 33 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

Henryk Kupis

Kancelaria Komornicza, ul 1Maja 8F, Ząbkowice Śląskie,  57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 748151202 / fax. 748100205

Sygnatura: GKm 41/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Świerkowa 1, 57-200 , pokój 24,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** *********** położonej przy  , 57-200 Ząbkowice Śl., dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. (adres: ul. ul. Świerkowa 1, Ząbkowice Śl., 57-200 Ząbkowice Śl.)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 334 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 250 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 08:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Świerkowa 1, 57-200  Ząbkowice Śl..

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Henryk Kupis

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ząbkowice Śląskie, Rynek 34/2 (dolnośląskie)

Rynek 34/2, 57-200, Ząbkowice Śląskie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 102 000 zł
Cena oszacowania: 136 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ząbkowice Śląskie, Reymonta 14/3 (dolnośląskie)

Reymonta 14/3, 57-200, Ząbkowice Śląskie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 93 066 zł
Cena oszacowania: 139 600 zł