Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Włoszczowa, Leśna 10 (świętokrzyskie). Działka numer: 5133/1

Leśna 10, 29-100, Włoszczowa, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-19
Sygnatura:  KMN 73/21
Obszar działki: 0,0796 ha
Cena wywołania: 344 250 zł
Cena oszacowania: 459 000 zł
Wadium: 45 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza, Os. Broniewskiego 14,  Włoszczowa,   29-100 Włoszczowa

tel. 41 3942825 / fax. 413942825

Sygnatura: KMN 73/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  we Włoszczowie Rafał Sadlik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-07-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie z siedzibą przy Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest - egzekucja w celu zniesienia współwłasności -  położonej przy  Leśna 10, 29-100 Włoszczowa , dla której  SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , we Włoszczowie,  29-100 WŁOSZCZOWA prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1W/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Sprawa niniejsza prowadzona jest celem zniesienia wspłwłasności przez sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5133/1 o powierzchni 0,0796ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Pozostałe zagospodarowanie stanowi: - pozostałości budynku gospodarczego tj. pozostałości ścian murowanych z trzech stron oraz słupy, - działka ogrodzona, - działka częściowo utwardzona tj. od strony zachodniej budynku – wybrukowana, dojścia częściowo chodnik wybrukowany częściowo z płyt betonowych, fragment przy budynku wyżwirowana, - na działce trawa, kilka drzew, wzdłuż ogrodzenia żywopłot i tuje. Budynek mieszkalny jednorodzinny piętrowy z poddaszem nieużytkowym, z sutereną o pow. zabudowy 75m2 wybudowany w 1970r.

Suma oszacowania wynosi 459 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 344 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 35109020400000000110643634.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kusocińskiego 11, Włoszczowa, 29-100  Włoszczowa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Rafał Sadlik

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Przyłęczek, Przyłęczek 37/1 (świętokrzyskie)

Przyłęczek 37/1, 28-330, Przyłęczek, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 15 783 zł
Cena oszacowania: 21 044 zł

Grunt w miejscowości Potok Wielki, Potok Wielki (świętokrzyskie). Działka numer: 1045/6

Potok Wielki, 28-300, Potok Wielki, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 22 814 zł
Cena oszacowania: 30 419 zł

Grunt w miejscowości Potok Wielki, Potok Wielki (świętokrzyskie). Działka numer: 1045/5

Potok Wielki, 28-300, Potok Wielki, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 31 849 zł
Cena oszacowania: 42 466 zł