Dodano dnia: 2022-10-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wielichowo, Kutrzeby 11 (wielkopolskie). Działka numer: 640

Kutrzeby 11, 64-050, Wielichowo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: KM 1201/21
Obszar działki: 429 m2
Cena wywołania: 183 300 zł
Cena oszacowania: 244 400 zł
Wadium: 24 440 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim

Krzysztof Łysiak

Kancelaria Komornicza, Więzienna 1, Grodzisk Wielkopolski, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 614446971 / fax. 614446971

Sygnatura: KM 1201/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Żwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk wielkopolski, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Kutrzeby 11, 64-050 Wielichowo, dla której SĄD REJONOWY GRODZISK WLKP. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1S/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa /działka 640/ zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej 145,56m2, wiatą garażową o powierzchni 22,50 m2 , położona w miejscowości Wielichowo ulica Kutrzeby nr 11. Przedmiotowa nieruchomość ma założoną księgę wieczystą PO1S/xxxxxxxx/1. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest, jako działka nr 640 o powierzchni 429 m2 . Działka o regularnym kształcie prostokąta, krótszym bokiem przylegającym do ulicy Kutrzeby o nawierzchni bitumicznej. Teren działki jest płaski, leży na terenie zwartej zabudowy miasta. Teren nieruchomości ogrodzony. Zabudowę stanowi murowany piętrowy dom mieszkalny. Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej o łącznej powierzchni 145,56 m2 został wybudowany w latach 80 tych ubiegłego stulecia w technologii tradycyjnej murowanej / bloczki gazobetonowe i cegła silikatowa/, jako piętrowy bez podpiwniczenia. Budynek ma niski standard wykończenia, tynki cementowo wapienne, stara drewniana stolarka okienna z wyjątkiem dwóch okien /kuchnia i jeden z pokoi na piętrze/. W budynku jest instalacja elektryczna wodociągowa i kanalizacyjna podłączona sieci gminnej siec gazowa dostepna w ulicy ale niedoprowadzona do budynku. ROSZCZENIE DOTYCHCZASOWEGO WŁAŚCICIELA GRUNTU O OPŁATĘ PRZEKSZTAŁCENIOWĄ W ODNIESIENIU DO KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW- NA RZECZ MIASTA I GMINY WIELICHOWO .

Suma oszacowania wynosi 244 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183 300,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 440,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/NOWY TOMYŚL 93 1020 4144 0000 6802 0006 9849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

[/JEZELI]W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Łysiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Miedzichowo, Zbąszyńska 25 (wielkopolskie)

Zbąszyńska 25, 64-361, Miedzichowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 226 780 zł
Cena oszacowania: 340 170 zł

Grunt w miejscowości Brzeźno, Czarnkowska (wielkopolskie). Działka numer: 110/3

Czarnkowska, 64-700, Brzeźno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 8 250 zł
Cena oszacowania: 11 000 zł

Grunt w miejscowości Kamionna, Kamionna (wielkopolskie). Działki numer: 529, 462, 286, 276

Kamionna, 64-421, Kamionna, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 163 933 zł
Cena oszacowania: 245 900 zł