Dodano dnia: 2022-03-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Węgrów, Żagana 3 (mazowieckie). Działki numer: 3673/9, 3673/10

Żagana 3, 07-100, Węgrów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-21
Sygnatura: KM 645/20
Obszar działki: 0,0663 ha
Cena wywołania: 203 315 zł
Cena oszacowania: 304 973 zł
Wadium: 30 498 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie

Jacek Bałdyga

Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 1, Węgrów, 07-100 Węgrów

tel. 257922468 / fax. 257922468

Sygnatura: KM 645/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga Kancelaria Komornicza w Węgrowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie z siedzibą przy Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, odbędzie się druga licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Żagana 3, 07-100 Węgrów, dla której SĄD REJONOWY WĘGRÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
1/2 udziału, działki nr 3673/9, 3673/10 o pow. 0,0663 ha Na gruncie posadowiony jest murowany budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem i częścią usługowo-handlową na parterze. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 364,80 m\2. Nieruchomość jest ogrodzona, plac utwardzony. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze elektryczne, wodociągowe z wodociągu miejskiego, przyłącze kanalizacji sanitarnej i gazu.

Suma oszacowania wynosi 304 973,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 203 315,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 497,30 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Tchórzewski Mariusz, położonej przy Żagana 3, 07-100 Węgrów, dla której SĄD REJONOWY WĘGRÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
1/2 udziału, działki nr 3673/9, 3673/10 o pow. 0,0663 ha Na gruncie posadowiony jest murowany budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem i częścią usługowo-handlową na parterze. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 364,80 m\2. Nieruchomość jest ogrodzona, plac utwardzony. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze elektryczne, wodociągowe z wodociągu miejskiego, przyłącze kanalizacji sanitarnej i gazu.

Suma oszacowania wynosi 304 973,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 203 315,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 497,30 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 68 1020 4476 0000 8902 0022 0376.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bałdyga

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Węgrów, Juliusza Słowackiego 11/30 (mazowieckie)

Juliusza Słowackiego 11/30, 07-100, Węgrów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 33 360 zł
Cena oszacowania: 50 040 zł