Dodano dnia: 2022-05-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Tylicz, Kazimierza Wielkiego 29a (małopolskie). Działka numer: 436/1

Kazimierza Wielkiego 29a, 33-383, Tylicz, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-22
Sygnatura: KM 194/15
Obszar działki: 0,0900 ha
Cena wywołania: 245 102 zł
Cena oszacowania: 326 802 zł
Wadium: 32 681 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Maciej Szoski

Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Muszyna, 33-370 Muszyna

tel. 184718338 / fax. 184718338

Sygnatura: KM 194/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2022 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie na ul. Kity 18 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kazimierza Wielkiego 29a,Tylicz, 33-383 Krynica-Zdrój, dla której SĄD REJONOWY MUSZYNA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1M/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 326 802,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 245 101,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 680,20 zł. Rękojmia powinna byc złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 92 2490 0005 0000 4530 6445 0270.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Maciej Szoski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Żębocin, Żębocin 84 (małopolskie)

Żębocin 84, 32-100, Żębocin, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 112 260 zł
Cena oszacowania: 149 681 zł

Grunt w miejscowości Maciejowice, Maciejowice (małopolskie). Działki numer: 103/4, 104/9, 104/10

Maciejowice, 32-010, Maciejowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 71 244 zł
Cena oszacowania: 94 993 zł

Dom w miejscowości Staniątki, Staniątki (małopolskie). Działka numer: 498/5

Staniątki, 32-005, Staniątki, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 43 758 zł
Cena oszacowania: 58 344 zł