Dodano dnia: 2022-02-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szczecinek, ul. Szczecińska 11 (zachodniopomorskie). Działka numer: 328

ul. Szczecińska 11, 78-400, Szczecinek, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-22
Sygnatura:  Km 53/18
Obszar działki: 0,0491 ha
Cena wywołania: 246 000 zł
Cena oszacowania: 369 000 zł
Wadium: 36 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku

Małgorzata Agnieszka Tummel

Kancelaria Komornicza, ul. Juliana Ordona 10, Szczecinek,  78-400 Szczecinek

tel. 94 37 213 24 / fax. 94 37 213 24

Sygnatura: Km 53/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-03-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku z siedzibą przy ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* ************** położonej przy Szczecińska 11, 78-400 Szczecinek, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Bohaterów Warszawy 42, Szczecinek, 78-400 Szczecinek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 369 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 246 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 2 O. w Koszalinie 08 1090 1711 0000 0001 1700 3080.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Jasna 3, Szczecinek, 78-400  Szczecinek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Małgorzata Agnieszka Tummel

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Szczecinek, Słoneczna 15 (zachodniopomorskie). Działka numer: 111

Słoneczna 15, 78-400, Szczecinek, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 434 000 zł
Cena oszacowania: 651 000 zł