Dodano dnia: 2022-05-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sudół, Sudół 30b (świętokrzyskie). Działka numer: 30

Sudół 30b, 28-300, Sudół, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-27
Sygnatura:  KM 1602/20
Obszar działki: 0,1700 ha
Cena wywołania: 220 350 zł
Cena oszacowania: 293 800 zł
Wadium: 29 380 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Marcin Fatyga

Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 86, Jędrzejów,  28-300 Jędrzejów

tel. 41 20 10 898 / fax. 4120 10 898

Sygnatura: KM 1602/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Stępak Małgorzata Agata położonej przy Sudół 30 b,Sudół,  28-300 Jędrzejów, dla której Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , Jędrzejów, 28-300 Jędrzejówprowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej 28-300 Sudół 30B składającej się z działki ewidencyjnej nr 30, o powierzchni 0,1700 ha ma kształt zbliżony do trapezu o długościach boków około 52 m na około 32 m, jest zorientowana dłuższym bokiem w kierunku północ-południe. Działka jest płaska, z dostępem do drogi publicznej od strony północnej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o trzech kondygnacjach nadziemnych – parter, piętro, poddasze, w pełni podpiwniczonym. Budynek posiada wielospadowy dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 281,29 m2

Suma oszacowania wynosi 293 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300  Jędrzejów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Fatyga

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Przyłęczek, Przyłęczek 37/1 (świętokrzyskie)

Przyłęczek 37/1, 28-330, Przyłęczek, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 15 783 zł
Cena oszacowania: 21 044 zł

Dom w miejscowości Jędrzejów, św. Barbary 66B (świętokrzyskie). Działki numer: 22, 20, 21

św. Barbary 66B, 28-300, Jędrzejów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 259 566 zł
Cena oszacowania: 389 350 zł

Mieszkanie w miejscowości Moskorzew, Moskorzew 184/1 (świętokrzyskie)

Moskorzew 184/1, 29-130, Moskorzew, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 24 666 zł
Cena oszacowania: 37 000 zł