Dodano dnia: 2022-05-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Strzegomek, Leśna 2 (świętokrzyskie). Działka numer: 42/6

Leśna 2, 28-236, Strzegomek, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-24
Sygnatura: KM 688/20
Obszar działki: 0,8495 ha
Cena wywołania: 119 715 zł
Cena oszacowania: 159 620 zł
Wadium: 15 962 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Staszowie

Sławomir Krakowiak

Kancelaria Komornicza, Wschodnia 13, Staszów, 28-200 Staszów

tel. 15 864-23-50 / fax. 15 864-23-50

Sygnatura: KM 688/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Sławomir Krakowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-08-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 130, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Leśna 2,Strzegomek, 28-236 Rytwiany, dla której SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w miejscowości Strzegomek, ul. Leśna 2, gmina Rytwiany, składająca się z działki ewid. 42/6 o powierzchni 0,8495 ha, zabudowana jednorodzinnym wolnostojącym, parterowym, budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej ok. 50,70 m.kw. oraz budynkiem gospodarczym, wolnostojącym, parterowym, typu garaż, o powierzchni użytkowej ok. 29,70 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 159 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 715,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 962,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 06 1600 1462 1871 9557 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Sławomir Krakowiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Węgrzynów, Węgrzynów (świętokrzyskie). Działka numer: 303/4

Węgrzynów, 28-350, Węgrzynów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 35 424 zł
Cena oszacowania: 47 233 zł

Nieruchomość w miejscowości Przybenice, Przybenice (świętokrzyskie)

Przybenice, 28-553, Przybenice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 121 014 zł
Cena oszacowania: 161 353 zł

Grunt w miejscowości Sandomierz, Holownicza (świętokrzyskie). Działki numer: 769, 770

Holownicza, 27-600, Sandomierz, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 199 620 zł
Cena oszacowania: 266 162 zł