Dodano dnia: 2022-04-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Polanka Wielka, Stawowa 82 (małopolskie). Działka numer: 2181/10

Stawowa 82, 32-607, Polanka Wielka, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-08
Obszar działki: 0,1114 ha
Cena wywołania: 266 562 zł
Cena oszacowania: 355 417 zł
Wadium: 35 542 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Oswiecimiu
Dariusz Szydlowski - Kancelaria Komornicza V w Oswiecimiu
32-600 Oswiecim, ul.  Wl. Jagielly 32
tel/FAX: (+48) 33 848 50 64  tel/SMS: (+48) 538 357 670  
email: oswiecim.szydlowski@komornik.pl
www.oswiecim.komornik.pl 
Konto: ING B.Sl. S.A. nr: 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043 
Sygn. akt V Km 2466/20
Oswiecim dnia 11.04.2022  r.


*7022041100086*


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Oswiecimiu Dariusz Szydlowski Kancelaria Komornicza w Oswiecimiuz/s kancelarii w  Oswiecimiu przy ul. Wl. Jagielly 32 zawiadamia, ze w sprawie egzekucyjnej p-ko dluznikowi **** *** przystapi w dniu 08.06.2022r. o godz. 13:30 w gmachu Sadu Rejonowego w Oswiecimiu przy ul. Rynek Glowny 14 w sali nr 205 do


D R U G I E J    L I C Y T A C J I
nieruchomosci gruntowej objetej Ksiega Wieczysta nr KR1E/xxxxxxxx/8, zlozona z dzialki nr 2181/10 o pow. 0,1114 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Stawowej 82 oraz budynkami gospodarczymi. Nieruchomosc polozona w miejscowosci Polanka Wielka 32-607, gmina Polanka Wielka, powiat oswiecimski, wojewodztwo malopolskie. Budynek mieszkalny - pow. netto [m2]: 317,24; pow. uzytkowa [m2]: 260,68.


Nieruchomosc oszacowana zostala na kwote 462 060,00 zl. 
Sluzebnosci osobiste, ktore oszacowane zostaly na kwote: 106 643,00 zl oraz gruntowe ujawnione w ksiedze wieczystej nie wygasaja, a pozostaja w mocy.


Cena oszacowania z uwzglednieniem obciazenia sluzebnosciami osobistymi: 355 417,00 zl.
Cena wywolania w powyzszej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwote 236 944,67 zl.


Przystepujacy do licytacji zobowiazany jest zlozyc Komornikowi rekojmie w wysokosci 10 % sumy oszacowania nieruchomosci tj. kwote 35 541,70 zl


Opisana rekojmie nalezy zlozyc Komornikowi w jeden z nastepujacych sposobow: 


- gotowka w Kancelarii Komornika, najpozniej w dniu poprzedzajacym licytacje;
- przelewem na rachunek bankowy Komornika Dariusza Szydlowskiego w: 
ING Bank Slaski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043
(uznanym najpozniej w dniu poprzedzajacym licytacje)
Nieruchomosc mozna ogladac w okresie dwoch tygodni przed planowana licytacja po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomosci oraz akta sprawy znajduja sie do wgladu w kancelarii komornika, a na 7 dni przed licytacja w I Wydziale Cywilnym Sadu Rejonowego w Oswiecimiu. Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Kancelarii Komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.licytacje.komornik.pl, @ Sadu Rejonowego w Oswiecimiu.


Prawa osob trzecich nie beda przeszkoda do przeprowadzenia licytacji i przysadzenia na wlasnosc na rzecz nabywcy nieruchomosci bez zastrzezen, jesli osoby te przed rozpoczeciem licytacji nie zloza dowodu, ze wniosly powodztwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomosci lub przedmiotow razem z nia zajetych i uzyskaly w tym zakresie orzeczenie wstrzymujace egzekucje. Uzytkowanie, sluzebnosci i prawa uzytkownika, jesli nie sa ujawnione w ksiedze wieczystej i nie zostana zgloszone najpozniej na trzy dni przed rozpoczeciem licytacji, nie beda uwzgledniane w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzaniu wlasnosci.
Zdjecia przedmiotowej nieruchomosci znajduja sie na stronie internetowej kancelarii: www.oswiecim-komornik.pl. Szczegolowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika - tel. 33 848 50 64  /  tel. kom. 538 357 670.K O M O R N I K 
Dariusz Szydlowski
Pouczenie: 
Na podstawie przepisow Ustawy z dn. 09-09-2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych, nabycie nieruchomosci we wskazanym trybie moze skutkowac obowiazkiem prawnopodatkowym PCC. Podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych podlegaja orzeczenia sadow - jezeli wywoluja one takie same skutki prawne, jak czynnosci cywilnoprawne w postaci umowy sprzedazy rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt. 3 Ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy, obowiazek podatkowy ciazy przy umowie sprzedazy na kupujacym oraz powstaje on z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia Sadu, tj. Postanowienia Sadu o przysadzeniu wlasnosci nieruchomosci (art. 3 ust. 1 pkt. 3).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Polanka Wielka, Stawowa 7 (małopolskie). Działki numer: 2375/50, 2375/51

Stawowa 7, 32-607, Polanka Wielka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 308 377 zł
Cena oszacowania: 411 170 zł