Dodano dnia: 2022-06-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ożarów Mazowiecki, Partyzantów 25 (mazowieckie). Działka numer: 84/1

Partyzantów 25, 05-850, Ożarów Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Obszar działki: 1000,00 m2
Cena wywołania: 598 500 zł
Cena oszacowania: 798 000 zł
Wadium: 79 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
KW WA1P/xxxxxxxx/0

I Co 1689/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Gołaszewska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 05-08-2022 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę pod adresem Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków w sali nr XI,

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. ew. 84/1 obrębu 7, położonej: 05-850 Ożarów Mazowiecki, Partyzantów 25, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/xxxxxxxx/0 stanowiącej własność dłużnika **** ********, o powierzchni 1000,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 140,00  m2.

Suma oszacowania wynosi 798 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 598 500,00  zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 800,00 zł.  Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: Bank BNP Paribas SA Departament Operacji Płatniczych 18 20300045 1110 0000 0425 2940 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzajcym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                             

 Komornik Sądowy

 Małgorzata Gołaszewska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Płock, Eugeniusza Płoskiego 8/12 (mazowieckie)

Eugeniusza Płoskiego 8/12, 09-400, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-01
Cena wywołania: 141 150 zł
Cena oszacowania: 188 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Korkowa 135C/26 (mazowieckie)

Korkowa 135C/26, 04-549, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-09
e-licytacja
Cena wywołania: 161 422 zł
Cena oszacowania: 242 133 zł

Dom w miejscowości Stodzew, Stodzew 54a (mazowieckie). Działka numer: 371/4

Stodzew 54a, 08-441, Stodzew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-30
Cena wywołania: 267 333 zł
Cena oszacowania: 401 000 zł