Dodano dnia: 2022-05-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ostrowo, Ostrowo (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 90/2

Ostrowo, 88-320, Ostrowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-07-12
Sygnatura:  km 1307/20
Obszar działki: 0,0740 ha
Cena wywołania: 148 500 zł
Cena oszacowania: 198 000 zł
Wadium: 19 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie

Izabela Podgórska-Wójtowicz

Kancelaria Komornicza, Powstańców Wlkp. 25, Mogilno,  88-300 Mogilno

tel. 52 302 00 64 / fax. 52 302 00 64

Sygnatura: km 1307/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Mogilnie Izabela Podgórska-Wójtowicz podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 12.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy  ,Ostrowo,  88-320 Strzelno, dla której  (adres: ul. Sądowa 21, Mogilno, 88-300 Mogilno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa obejmująca działkę geodezyjną nr 90/2 ( obręb Ostrowo) o pow. 740 m2 sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe B. Nieruchomość posiada KW BY1M/xxxxxxxx/2 i jest prowadzona przez Sąd Rejonowym w Mogilnie. Nieruchomość jest wykorzystywana jako dom letniskowy. Nieruchomość przylega do linii brzegowej Jeziora Ostrowskiego i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ( asfaltowej - droga powiatowa dz. nr 104). Nieruchomość leży w obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich, jest ogrodzona i zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek powstał na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 30-09-2002r, a zakończenie budowy nie zostało zgłoszone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Budynek został wybudowany i był użytkowany - budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, częściowo wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z suporeksu, częściowo z blaszanych kontenerów, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Obiekt posiada powierzchnię zabudowy 128m2 i powierzchnię użytkową 135,55m2. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan z własnym szambem, brak centralnego ogrzewania

Suma oszacowania wynosi 198 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 500,00 zł. Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 800,00 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 62 8149 0000 0003 8087 2000 0030 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  19.07.2022 o godzinie:  13:00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Komornik Sądowy

Izabela Podgórska-Wójtowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ostrowo, Ostrowo 62a (kujawsko-pomorskie)

Ostrowo 62a, 88-320, Ostrowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 1 742 250 zł
Cena oszacowania: 2 323 000 zł