Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Olesno, Stawowa 3 (opolskie). Działka numer: 3832

Stawowa 3, 46-300, Olesno, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Sygnatura:  KM 419/20
Obszar działki: 0,0589 ha
Cena wywołania: 238 500 zł
Cena oszacowania: 318 000 zł
Wadium: 31 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie

Aleksandra Wręczycka

Kancelaria Komornicza, Wielkie Przedmieście 26A,  Olesno,   46-300 Olesno

tel. (34) 359-73-18 / fax. (34) 359-73-18

Sygnatura: KM 419/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Oleśnie Aleksandra Wręczycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-07-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie z siedzibą przy Sądowa 3, 46-300 Olesno, pokój sala 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy  Stawowa 3, 46-300 Olesno , dla której  Sąd Rejonowy w Oleśnie  (adres: ul. Sądowa 3, Olesno, 46-300 Olesno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1L/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca działkę nr 3832 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo -gospodarczym o powierzchni 0,0589 ha, obciążona ograniczonym prawem rzeczowym: służebność utrzymywania linii elektrycznej oraz ograniczonym prawem rzeczowym: służebność drogi należącej do dłużnika **** ******** położonej: 46-300 Olesno, Stawowa 3, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1L/xxxxxxxx/6]

Suma oszacowania wynosi 318 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 238 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 24 1020 3668 0000 5002 0093 7722.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 3, Olesno, 46-300  Olesno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Aleksandra Wręczycka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Miedziana, Miedziana (opolskie). Działka numer: 85/6

Miedziana, 46-050, Miedziana, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 3013-05-13
Cena wywołania: 13 200 zł
Cena oszacowania: 17 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Brzeg, Garbarska 2/12 (opolskie)

Garbarska 2/12, 49-306, Brzeg, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-22
Cena wywołania: 166 200 zł
Cena oszacowania: 249 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Krapkowice, Osiedle XXX-lecia 5/88 (opolskie)

Osiedle XXX-lecia 5/88, 47-303, Krapkowice, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 54 750 zł
Cena oszacowania: 73 000 zł