Dodano dnia: 2022-04-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Krzymów- Drążno Holendry, Krzymów- Drążno Holendry 5 (wielkopolskie). Działka numer: 409/3

Krzymów- Drążno Holendry 5, 62-513, Krzymów- Drążno Holendry, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-27
Sygnatura:  Km 71/18
Obszar działki: 0,6582 ha
Cena wywołania: 63 750 zł
Cena oszacowania: 85 000 zł
Wadium: 8 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Roberta Szymczaka Koninie

Kancelaria Komornicza, Energetyka 4, Konin,  62-510 Konin

tel. 63 275 70 03 / fax. 63 275 70 03

Sygnatura: Km 71/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Roberta Szymczaka Koninie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, pokój 2.44,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ** położonej przy  5,Krzymów- Drążno Holendry,  62-513 Krzymów, dla której Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny (adres: ul. ul.Chopina 28, Konin, 62-510 Konin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 85 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A o / Słupca 82 1020 2212 0000 5102 0302 5392.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Armii Krajowej 2, Słupca, 62-400  Słupca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Roberta Szymczaka Koninie

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Pawłowice, Mielżyńskich 26/3 (wielkopolskie)

Mielżyńskich 26/3, 64-122, Pawłowice, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 99 676 zł
Cena oszacowania: 132 902 zł

Nieruchomość w miejscowości Orzeszkowo, Orzeszkowo 31 (wielkopolskie)

Orzeszkowo 31, 63-012, Orzeszkowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 155 250 zł
Cena oszacowania: 207 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Dobrów, Wesoła 2 (wielkopolskie)

Wesoła 2, 62-604, Dobrów, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 63 866 zł
Cena oszacowania: 95 800 zł