Dodano dnia: 2022-01-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Koluszki, Jeziorko 2 (łódzkie). Działka numer: 21/5

Jeziorko 2, 95-040, Koluszki, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-28
Sygnatura:  Km 38/18
Obszar działki: 0,1489 ha
Cena wywołania: 177 000 zł
Cena oszacowania: 236 000 zł
Wadium: 23 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny,  95-060 Brzeziny

tel. 468744740 / fax. 468744740

Sygnatura: Km 38/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 28.02.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Jeziorko 2, 95-040 Koluszki, dla której Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym wraz budynkami gospodarczymi (adres: ul. Jeziorko 2, Koluszki, 95-040 Koluszki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 85 m², powierzchnia działki gruntu 1489m². Budynek jest obiektem parterowym ze strychem nieużytkowym, Budynek składa się z trzech pokoi (w układzie amfiladowym), kuchni, łazienki z WC, przedpokoju i wiatrołapu. Stan techniczny budynku i standard jego wykończenia przeciętne. Widoczne pojedyncze spękania ścian. Wskazane wykonanie okresowych prac remontowo – modernizacyjnych. Poza budynkiem mieszkalnym na terenie działki znajdują się dwa budynki gospodarcze zlokalizowane przy południowej granicy działki. Budynek gospodarczy nr 1, budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym. Ściany budynku w konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Rok budowy budynku 1980. Stan techniczny budynku słaby. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 115 m². Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 127 m². Budynek gospodarczy nr 2, budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym. Ściany budynku w konstrukcji murowanej. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Rok budowy budynku 1980. Stan techniczny budynku przeciętny. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 65 m². Poza powyższymi budynkami gospodarczymi na terenie działki, przy jej zachodniej granicy, znajdują się pozostałości budynku gospodarczego – obory murowanej jest w części zlikwidowany (w trakcie rozbiórki).

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 07.03.2022 o godzinie: 09:00.

Suma oszacowania wynosi 236 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 600,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Janów, Borowa - Janów (łódzkie). Działka numer: 58

Borowa - Janów, 97-505, Janów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 1 473 zł
Cena oszacowania: 2 210 zł

Mieszkanie w miejscowości Sieradz, Zajęcza 7/45 (łódzkie)

Zajęcza 7/45, 98-200, Sieradz, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 29 250 zł
Cena oszacowania: 39 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Skierniewice, Cicha 14a/49 (łódzkie)

Cicha 14a/49, 96-100, Skierniewice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 90 000 zł
Cena oszacowania: 120 000 zł