Dodano dnia: 2022-05-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kobylanka, Kobylanka 282 (małopolskie). Działka numer: 856/6

Kobylanka 282, 38-303, Kobylanka, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-08
Sygnatura:  KM 319/21
Obszar działki: 0,3084 ha
Cena wywołania: 115 800 zł
Cena oszacowania: 154 400 zł
Wadium: 15 440 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach

Tomasz Wróżek

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 32,  Gorlice,   38-300 Gorlice

tel. 183522724 / fax. 183522724

Sygnatura: KM 319/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorlicach Tomasz Wróżek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-09-2022 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ****  położonej przy  282,Kobylanka ,  38-303 Gorlice , dla której    (adres: ul.  282, Kobylanka, 38-303 Gorlice)   prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1G/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 856/6 o pow. 0,3084 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym z lat 60 XX w o pow. 63,26 m2 wraz z dwoma budynkami gospodarczymi. Nieruchomość nieogrodzona położona w miejscowości Kobylanka 282 objęta KW NS1G/xxxxxxxx/8 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 154.400,00 PLN Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 115.800,00 PLN Wysokość rękojmi wynosi: 15.440,00 PLN

Suma oszacowania wynosi 154 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Idea Bank S.A. o/Tarnów 61 1950 0001 2006 2704 9347 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Biecka 5, Gorlice, 38-300  Gorlice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Wróżek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kobylanka, Kobylanka 282 (małopolskie). Działka numer: 856/6

Kobylanka 282, 38-303, Kobylanka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 102 934 zł
Cena oszacowania: 154 400 zł