Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kłodzko, Młynów 16 (dolnośląskie). Działka numer: 82/7

Młynów 16, 57-300, Kłodzko, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-01
Sygnatura:  Km 2470/19
Obszar działki: 0,2083 ha
Cena wywołania: 328 500 zł
Cena oszacowania: 438 000 zł
Wadium: 43 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Marcin Bąk

Kancelaria Komornicza, ul. Kościuszki 11,  Kłodzko,   57-300 Kłodzko

tel. 74 640 08 82 / fax. 

Sygnatura: Km 2470/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-07-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 128,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ************  położonej przy  Młynów 16, 57-300 Kłodzko , dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości gruntowej zabudowanej opisanej w księdze wieczystej nr SW1K/xxxxxxxx/4 wchodzą: 1) prawo własności działki nr 82/7 AM-1 o powierzchni 0,2083 ha, 2) budynek mieszkalny o powierzchni 261,15 m2 (wg danych z projektu budowlanego), 3) budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną do oczyszczalni przydomowej. Dojazd do nieruchomości drogą nieutwardzoną. Przeznaczenie nieruchomości: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała 227/2001 z 07.03.2001 - RL, tereny leśne. Oględziny nieruchomości z udziałem komornika w dniu 22.06.2022 w godz. od 10:30 do 11:00 tylko po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii lub telefonicznie - nr tel. 74 6400882.

Suma oszacowania wynosi 438 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 328 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
22.06.2022 10:30 - 11:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Bąk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kłodzko, Spółdzielcza 51/9 (dolnośląskie)

Spółdzielcza 51/9, 57-300, Kłodzko, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 196 466 zł
Cena oszacowania: 294 700 zł