Dodano dnia: 2022-06-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kamieńskie Młyny, Romanowska 7A (śląskie). Działka numer: 354/90

Romanowska 7A, 42-287, Kamieńskie Młyny, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-10
Sygnatura: KM 352/14
Obszar działki: 0,9063 ha
Cena wywołania: 550 200 zł
Cena oszacowania: 733 600 zł
Wadium: 73 360 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu

Marcin Pierzchała

Kancelaria nr II w Lublińcu

pl. Mańki 5 42-700 Lubliniec

tel. 343514987

Sygnatura: KM 352/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcin Pierzchała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-08-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu z siedzibą przy Sądowa 3, 42-700 Lubliniec,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** **** położonej przy Romanowska 7A,Kamieńskie Młyny,  42-287 Lubsza, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Lubliniec, 42-700 Lubliniec) prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1L/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość gruntowa obejmuje działkę nr 354/90 arkusz mapy 9 obręb 0002, Kamienica o pow. 0,9063ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z częścią gospodarczo-garażową. Budynek mieszkalny zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, o pow. zabudowy 148,00m 2 . Budynek mieszkalny zrealizowany w 2005r. Teren działki w części zabudowanej zagospodarowany, zieleń urządzona, chodniki i podjazdy utwardzone. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni szutrowej, wjazd urządzony od strony ul. Szkolnej.

Suma oszacowania wynosi 733 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 550 200,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 360,00 zł. Stosownie do treści art. 815 §1 kpc rękojmia może być złożona komornikowi w gotówce, poleceniem przelewu na rachunek komornika w: Bank Spółdzielczy w Gliwicach Oddział Lubliniec nr 48 8457 0008 2006 0107 3479 0001, poleceniem przelewu na konto sum depozytowych sądu w: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach nr 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004. Zgodnie z treścią art. 953 §1.4) kpc również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmii. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marcin Pierzchała

  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Piekary Śląskie, Piotra Skargi 34/4 (śląskie)

Piotra Skargi 34/4, 41-940, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-02
Cena wywołania: 56 512 zł
Cena oszacowania: 75 350 zł

Nieruchomość w miejscowości Pszów, Armii Krajowej 132D (śląskie)

Armii Krajowej 132D, 44-370, Pszów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-03
Cena wywołania: 74 133 zł
Cena oszacowania: 111 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Ofiar Katynia 78f/1 (śląskie)

Ofiar Katynia 78f/1, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 171 000 zł
Cena oszacowania: 228 000 zł