Dodano dnia: 2022-03-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie, Jaroszewice Grodzieckie 36AA (wielkopolskie). Działka numer: 248/8

Jaroszewice Grodzieckie 36AA, 62-570, Jaroszewice Grodzieckie, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-22
Sygnatura:  Kmp 8/07
Obszar działki: 0,0588 ha
Cena wywołania: 105 666 zł
Cena oszacowania: 158 500 zł
Wadium: 15 850 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Zbigniew Styczyński

Kancelaria Komornicza, Berylowa 3, Konin,  62-500 Konin

tel. 63 242 86 84 / fax. 

Sygnatura: Kmp 8/07
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Zbigniew Styczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2022 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Ul. Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy Jaroszewice Grodzieckie 36a,Jaroszewice Grodzieckie,  62-570 Rychwał, dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chopina 28, Konin, 62-510 Konin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, która obejmuje działkę numer 248/8 o powierzchni 0,0588 ha, która zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjny z dobudowanym garażem oraz gankiem wejściowym wraz z przyłączeniami infrastruktury technicznej. Budowa była realizowana z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego i do tej pory wprowadzone zmiany nie zostały zalegalizowane.

Suma oszacowania wynosi 158 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/KONIN 64 1020 2746 0000 3902 0019 8820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Ul. Chopina 28, Konin, 62-510  Konin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Zbigniew Styczyński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Luboń, 11 Listopada 148a (wielkopolskie). Działka numer: 81

11 Listopada 148a, 62-030, Luboń, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 552 800 zł
Cena oszacowania: 829 200 zł

Dom w miejscowości Pawłowo, Pawłowo 71 (wielkopolskie). Działka numer: 246

Pawłowo 71, 62-250, Pawłowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 531 195 zł
Cena oszacowania: 708 260 zł

Mieszkanie w miejscowości Rogoźno, Osiedle Przemysława II 20/19 (wielkopolskie)

Osiedle Przemysława II 20/19, 64-610, Rogoźno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 167 378 zł
Cena oszacowania: 223 170 zł