Dodano dnia: 2022-02-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gniezno, Sosnowa 1 (wielkopolskie). Działka numer: 73

Sosnowa 1, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-11
Sygnatura: Km 3401/18
Obszar działki: 0,0357 ha
Cena wywołania: 362 595 zł
Cena oszacowania: 483 460 zł
Wadium: 48 346 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Przemysław Górny

Kancelaria Komornicza, Al. Reymonta 3A, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. (61)4292555 / fax. (61)4292555

Sygnatura: Km 3401/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Sosnowa 1, 62-200 Gniezno, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 357m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej z garażem stanowiącym 164,96m2. Stan techniczny budynku mieszkalnego dobry o wykończeniu standardowym. Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Sosnowej utwardzonej asfaltem, komunikacja publiczna – autobus znajduje się w odległości około 200m. Podstawowa infrastruktura publiczna – szkoła, przedszkole oddalone o około 2-3km, sklepy itd. zlokalizowane w niedalekiej odległości od wycenianej nieruchomości - około 300m. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 483 460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 362 595,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 346,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Poznaniu 46 1020 4027 0000 1802 1165 9192. z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 9/10, Gniezno, 62-200 Gniezno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Górny

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gniezno, Gdańska 127/5 (wielkopolskie)

Gdańska 127/5, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 218 490 zł
Cena oszacowania: 291 320 zł

Grunt w miejscowości Gniezno, Rubież (wielkopolskie). Działka numer: 30

Rubież, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 1 337 913 zł
Cena oszacowania: 2 006 870 zł

Mieszkanie w miejscowości Gniezno, Juliusza Słowackiego 48A/1 (wielkopolskie)

Juliusza Słowackiego 48A/1, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 242 970 zł
Cena oszacowania: 323 960 zł