Dodano dnia: 2022-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Filipówka, Filipówka (mazowieckie). Działki numer: 354, 381/12, 381/13, 353/33, 353/34, 353/36, 353/37, 353/38, 353/39, 353/40, 353/41, 407

Filipówka, 08-470, Filipówka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-30
Sygnatura:  Km 1822/19
Obszar działki: 4,4512 ha
Cena wywołania: 333 000 zł
Cena oszacowania: 444 000 zł
Wadium: 44 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie

Michał Krawczyk

Kancelaria Komornicza, Al.Legionów 4, Garwolin,  08-400 Garwolin

tel. 25 828 43 30 / fax. 

Sygnatura: Km 1822/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Michał Krawczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie z siedzibą przy Al.Legionów 46, 08-400 Garwolin,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej przy  ,Filipówka,  08-412 Borowie, dla której j Sąd Rejonowy w Garwolinie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Legionów 46/08-400, Garwolin, 08-400 Garwolin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1G/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się we wsi Filipówka, położonej w gminie Borowie w odległości 4 km od wsi gminnej, 20 km od miasta powiatowego Garwolin. Nieruchomość leży na rozproszonej zabudowie siedliskowej i mieszkaniowej. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej. Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia telefoniczna. Działka nr 181/4 ma kształt trapezowaty zwarty, szer. 43, dł 44 m, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, ogrodzona.

Suma oszacowania wynosi 444 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 333 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 08 1600 1462 1836 3166 7000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al.Legionów 46, Garwolin, 08-400  Garwolin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Krawczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Wilgi 5 (mazowieckie). Działka numer: 106/2

Wilgi 5, 04-831, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-21
Cena wywołania: 118 307 zł
Cena oszacowania: 157 743 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Montwiłłowska 6/ miejsce postojowe nr 26 (mazowieckie)

Montwiłłowska 6/ miejsce postojowe nr 26, 03-890, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-29
e-licytacja
Cena wywołania: 31 550 zł
Cena oszacowania: 42 066 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222 (mazowieckie)

Górczewska 222, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 19 184 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł