Dodano dnia: 2022-06-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dobre Miasto, Międzylesie 37A (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 203/2

Międzylesie 37A, 11-040, Dobre Miasto, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-24
Sygnatura:  Km 620/21
Obszar działki: 20167,0000 m2
Cena wywołania: 137 430 zł
Cena oszacowania: 183 240 zł
Wadium: 18 324 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Jacek Bohdanowicz

Kancelaria Komornicza, B. Linki 3 na 4,  Olsztyn,   10-534 Olsztyn

tel. 895272662 896789701 895330024 / fax. 895272662

Sygnatura: Km 620/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Olsztynie Jacek Bohdanowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-08-2022 o godz. 13:15  w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-001 Olsztyn, pokój 324,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***********  położonej przy  ul. Międzylesie 37A, 11-040 Dobre Miasto , dla której  Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44/-, Olsztyn, 10-543 Olsztyn)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 183 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 430,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 324,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 94 2490 0005 0000 4530 7641 4505.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-001  Olsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jacek Bohdanowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gizewo, Gizewo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 96/1

Gizewo, 11-731, Gizewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 45 600 zł
Cena oszacowania: 60 800 zł

Nieruchomość w miejscowości Kierwiny, Kierwiny (warmińsko-mazurskie)

Kierwiny, 11-106, Kierwiny, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 7 125 zł
Cena oszacowania: 9 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Wyspiańskiego 10/3 (warmińsko-mazurskie)

Wyspiańskiego 10/3, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 198 750 zł
Cena oszacowania: 265 000 zł