Dodano dnia: 2022-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Branica Radzyńska-Kolonia, Branica Radzyńska-Kolonia 116 (lubelskie). Działka numer: 34

Branica Radzyńska-Kolonia 116, 21-300, Branica Radzyńska-Kolonia, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-19
Sygnatura:  KM 1619/21
Obszar działki: 0,1600 ha
Cena wywołania: 229 918 zł
Cena oszacowania: 306 557 zł
Wadium: 30 657 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Patrycja Wojciechowska-Kowaluk

Kancelaria Komornicza, Warszawska 10, Międzyrzec Podlaski,  21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 574 000 164 / fax. 

Sygnatura: KM 1619/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Patrycja Wojciechowska-Kowaluk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2022 o godz. 09:40 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ************** ************ położonego przy  ,Józefów,  21-300 Radzyń Podlaski, dla którego Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Wyszyńskiego 5/21-300, Radzyń Podlaski, 21-300 Radzyń Podlaskiprowadzi księgę wieczystą o numerze LU1R/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Działka nr 34 o powierzchni 1600 mkw, położona w miejscowości Józefów gmina Radzyń Podlaski, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 117,71 mkw, w stanie surowym.

Suma oszacowania wynosi 306 557,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 229 917,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 655,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 92 1050 1894 1000 0092 4905 3829.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, Radzyń Podlaski, 21-300  Radzyń Podlaski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Patrycja Wojciechowska-Kowaluk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Świdnik, Słowackiego 11/19 (lubelskie)

Słowackiego 11/19, 21-040, Świdnik, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 167 025 zł
Cena oszacowania: 222 700 zł

Dom w miejscowości Piotrkówek, Piotrkówek 18 (lubelskie). Działka numer: 24/2

Piotrkówek 18, 23-110, Piotrkówek, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-22
Cena wywołania: 62 666 zł
Cena oszacowania: 94 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Świdnik, Stanisława Skarżyńskiego 12/76 (lubelskie)

Stanisława Skarżyńskiego 12/76, 21-040, Świdnik, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 249 750 zł
Cena oszacowania: 333 000 zł