Dodano dnia: 2022-06-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bobrowo, Bobrowo 17 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 162/1, 162/2

Bobrowo 17, 11-410, Bobrowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-30
Obszar działki: 0,2100 ha
Cena wywołania: 16 875 zł
Cena oszacowania: 22 500 zł
Wadium: 2 250 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI 
NIERUCHOMOŚCI nr KW OL1K/xxxxxxxx/6Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Anita Magdalena Szapiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2022r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie 11-400 KĘTRZYN, ul. Sikorskiego 66, Kętrzyn w sali nr  129  odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 100,3 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 113,0 m2, składającej się z działek ewidencyjnych nr 162/1 oraz 162/2 o łącznej pow. 0,21 ha   należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 11-410 Barciany, Bobrowo 17, obręb nr 4 Bobrowo
dla której  Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1K/xxxxxxxx/6  
Suma oszacowania wynosi 22 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   16 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 250,00zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 48 20300045 1110 0000 0205 7290 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie pod adresem: Kętrzyn, ul. Sikorskiego 66  operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Lidzbark Warmiński, Warmińska 26 (warmińsko-mazurskie)

Warmińska 26, 11-100, Lidzbark Warmiński, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 324 666 zł
Cena oszacowania: 487 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Jarnołtowo, Bądki (warmińsko-mazurskie)

Bądki, 14-230, Jarnołtowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 639 333 zł
Cena oszacowania: 959 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Bielica, Bielica (warmińsko-mazurskie)

Bielica, 14-407, Bielica, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 188 250 zł
Cena oszacowania: 251 000 zł