Żory GL1X

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. al. Jana Pawła II 15
44 - 240 Żory
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00 - 18.00,
- wtorek – piątek 8.00 - 15.00.

 

Wydział Wieczystoksięgowy zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną oraz rozpoznawaniem spraw z zakresu:

 • wpisu własności,
 • wpisu użytkowania wieczystego,
 • wpisu ograniczonego prawa rzeczowego,
 • wpisu hipoteki,
 • wpisu dożywocia,
 • wpisu ostrzeżenia.

   

Ponadto w wydziale wydawane są:

 • wypisy aktów notarialnych,

 • odpisy, zaświadczenia i wyciągi z ksiąg wieczystych,

 • wypisy aktów notarialnych,

 • odpisy z ksiąg dawnych i aktów ksiąg wieczystych.

 

Księgi wieczyste wraz z aktami można przeglądać w Wydziale Wieczystoksięgowym. Treść ksiąg elektronicznych można sprawdzić online na stronie ekw.ms.gov.pl lub na naszej stronie w zakładce Pobierz księgę. By przeglądać kw online, należy posiadać jej numer.

 

Jeśli go nie posiadasz, zleć nam jego ustalenie na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki. Koszt kw to tylko 30 zł.