Żnin BY1Z

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Wolności 17
88 - 400 Żnin
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 15.30.

Wydział Ksiąg Wieczystych w Żninie rozpoznaje wnioski o założenie lub zamknięcie księgi wieczystej, jak również o wpisy do niej. W wydziale wydawane są również odpisy z ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów, wypisy aktów notarialnych, a także odpisy, zaświadczenia, wyciągi z ksiąg wieczystych. 

Księgi wieczyste wraz z aktami można przeglądać w Wydziale wieczystoksięgowym. Treść ksiąg elektronicznych można sprawdzić online  na stronie ekw.ms.gov.pl lub na naszej stronie w zakładce Pobierz księgę. Usługa ta jest bezpłatna, by jednak z niej skorzystać należy posiadać numer elektronicznej księgi wieczystej, na który składa się:

  • kod wydziału wieczystoksięgowego (dla Żnina jest to BY1Z),
  • numer księgi wieczystej,
  • cyfra kontrolna.

 

Jeśli nie posiadasz numeru księgi wieczystej i chcesz go ustalić możesz skorzystać z naszej wyszukiwarki. Oferujemy ustalanie numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości i numerze działki. Koszt tej usługi to 30 zł w przypadku pojedynczego zlecenia.