Zabrze GL1Z

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. 3 Maja 21
41 - 800 Zabrze
Godziny urzędowania: - poniedziałek 10.00 - 18.00,
- wtorek – piątek 8.00 - 14.00.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Zabrzu. zajmuje się rozpoznawaniem:

- wniosków o wpis do księgi wieczystej i jej założenie,

oraz wydawaniem

  • odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,
  • odpisów z ksiąg dawnych i ze zbiorów dokumentów,
  • odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,
  • wypisów aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy,
  • kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych, zbiorów dokumentów oraz

  • kserokopii aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy.

 

Księgi wieczyste wraz z aktami można przeglądać w Wydziale wieczystoksięgowym. Treść ksiąg elektronicznych można sprawdzić online na stronie ekw.ms.gov.pl lub na naszej stronie w zakładce Pobierz księgę. Usługa ta jest bezpłatna, by jednak z niej skorzystać należy posiadać numer elektronicznej księgi wieczystej.

 

Jeśli go nie znasz, możesz ustalić go na naszej stronie, na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki. Usługa to kosztuje 30 zł.