Tuchola BY1T

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Świecka 28
89 - 500 Tuchola
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.30 - 18.00,
- wtorek -piątek: 7.30 - 15.00.

 

 Wydział Ksiąg Wieczystych w Tucholi zajmuje się m.in.:

  • rozpoznawaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej,

  • rozpoznawaniem wniosków o założenie lub zamknięcie księgi wieczystej,

  • wydawaniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych,

  • wydawaniem odpisów aktów notarialnych,

  • wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych.

 

W wydziale można zapoznać się ze zbiorami dokumentów i aktami ksiąg wieczystych. Samą treść księgi można bezpłatnie sprawdzić przez internet, korzystając z naszej strony (Pobierz księgę) lub strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

By to jednak zrobić należ posiadać numer elektronicznej księgi wieczystej składający się z kodu wydziału wieczystoksięgowego, numeru księgi i cyfry kontrolnej.

Jeśli nie posiadasz numeru księgi wieczystej możesz ustalić go na naszej stronie. Oferujemy wyszukanie księgi wieczystej po adresie nieruchomości oraz po numerze działki. Wystarczy skorzystać z odpowiedniej wyszukiwarki i podać prawidłowe dane. Usułga ustalenia kw jest płatna – kosztuje 30 zł.